Inspiring Connections

Inspiring Connections, inklusive inspiringconnections.se, inspiringconnections.dk och historier.nu, är oberoende av alla religiösa, politiska, ideologiska och kommersiella intressen.

Givetvis har sponsorer rätt att sätta upp en skylt med sitt företagsnamn för evenemang, och företag som är värd för våra evenemang har rätt att annonsera för sig själva, i samband med våra evenemang. Likaså har föreläsare som berättar om sin senaste bok rätt att erbjuda boken. Detsamma gäller kurser, terapi, honung m.m.

Men ingen av dessa sponsorer, talare, värdar osv. kan ställa krav på oss och vi kommer aldrig att ändra eller anpassa ett arrangemang för att tillgodose deras särskilda kommersiella eller ideologiska intressen.

Till föreläsningar om politik, religion och liknande kommer vi alltid att försöka hitta en talare som pratar om ämnet ur en akademisk vinkel.

Vi kommer aldrig att rekommendera eller tillgodose något särskilt företag, religiös övertygelse, politisk ställning, fackförening, intressegrupp eller tjänsteleverantör.

På så sätt ska vi säkerställa att vår verksamhet är öppen för alla, oavsett tro, övertygelse, politisk riktning, kön, ålder, sexuell läggning med mera, utan att skapa konflikter.

Människor kan mötas genom inspiration, och ju mer olika vi är, desto större inspiration.

Om du har speciella preferenser som gör att du inte vill vara i rum med människor med en viss övertygelse, håll dig borta.

Kom ihåg att du inte upplever något nytt genom att prata. Det gör du genom att lyssna.

Nya tider – ny plats

Nu har vi alla nyheter på plats.
Läs mer här.